понедељак, 27. јун 2016.

KGTA seminar, 27. jun 2016.

Vanredni sastanak KGTA seminara biće održan u ponedeljak, 28. juna 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Planirano je da u okviru sastanka Seminara predavanja održe polaznici izbornog predmeta "Odabrane poglavlja geometrije i topologije" na Matematičkom fakultetu, koji će predstaviti po jedan rad na temu kategorifikacije polinomijalnih invarijanti grafova i čvorova.

Sastanak će otvoriti kolega Marko Stošić.

Predavač: Katarina Ćojbašić
Naslov predavanja: HROMATSKI POLINOM ZA GRAFOVE I NjEGOVA KATEGORIZACIJA

Apstrakt: Biće predstavljen hromatski polinom za grafove, kao i konstrukcija njegove kategorifikacije - lančastog kompleksa, čija je Ojlerova karakteristika jednaka hromatskom polinomu.


Predavač: Nikola Milinković
Naslov predavanja: KATEGORIZACIJA DžONSOVOG POLINOMA POMOĆI KOBORDIZAMA

Apstrakt: Biće predstavljen analogan lančasti kompleks u slučaju čvorova i njihovog Džonsovog polinoma. Akcenat će biti na topološkoj konstrukciji veome opšte kategorije kobordizama kao i nekih minimalnih topoloških relacija koje ti kobordizimi treba da zadovoljavaju, tako da dobijeni lančasti kompleks bude i homotopska invarijanta čvora.from Математички факултет у Београду http://ift.tt/28XHype
via IFTTT

Нема коментара:

Постави коментар