понедељак, 26. новембар 2018.

Почетак кампање за подизање свести грађана о спровођењу локалних антикорупцијских планова

Почетак кампање за подизање свести грађана о спровођењу локалних антикорупцијских планова
Агенција за борбу против корупције одржала је конференцију за новинаре
ТЕМА: Почетак кампање за подизање свести грађана о усвајању и спровођењу локалних антикорупцијских планова
Агенција за борбу против корупције организовала је конференцију за новинаре поводом почетка кампање за подизање свести грађана о усвајању и спровођењу локалних антикорупцијских планова, под називом „ЛАП за јачи интегритет“.
На конференцији су говорили:
- Маријана Обрадовић, представница Агенције за борбу против корупције;
- Драган Сикимић, директор Агенције за борбу против корупције;
- Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина;
- Душанка Голубовић, градоначелница града Сомбора;
- Jacquelyn Williams – Bridgers, представник УСАИД - ГАИ пројекта
Локални антикорупцијски план (ЛАП) представља документ у којем јединица локалне самоуправе идентификује надлежности, области, и процесе ризичне за настанак различитих облика корупције и којим се предлажу начини за њихово отклањање.
Применом локалних акционих планова и успостављањем адекватних механизама за праћење њиховог спровођења, јединице локалне самоуправе (ЈЛС) јачају своју отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице.
Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова предвиђена је Акционим планом за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, јер је локална самоуправа идентификована као једна од области посебно ризичних за настанак корупције.
Поред израде и усвајања ЛАП, подједнако важно је и његово спровођење. Како би се овај циљ остварио, неопходно је да се у процес израде и спровођења ЛАП укључе све локалне самоуправе, али и грађани који би требало да буду равноправни актери у овом процесу.
С тим циљем, Агенција ће до краја текуће године реализовати интензивну, темељну и свеобухватну кампању којом ће ова тема бити стављена у фокус шире јавности.
Из Агенције сматрају да је потребно информисати јавност о томе како овај механизам, уколико се доследно примени, може директно утицати на квалитет живота грађана Србије. Подршка медија у овом процесу може бити од кључног значаја, имајући у виду одговорност коју из Агенције имају према друштву и грађанима.

from Милан «Паланка на вези» Милошевић - Google+ Posts
via IFTTT Видети заједницу Вести - News - Новости

Нема коментара:

Постави коментар