петак, 18. мај 2018.

ПРОФ. ДР ДЕЈАН РАКОВИЋ: О СВЕСТИ И СЛОБОДНОЈ ВОЉИ, ОД НАУКЕ ДО ДУХОВНОСТИ

ПРОФ. ДР ДЕЈАН РАКОВИЋ: О СВЕСТИ И СЛОБОДНОЈ ВОЉИ, ОД НАУКЕ ДО ДУХОВНОСТИ
МНИЦ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД-МОСКВА-НОВОСИБИРСК ОБЈАВЉУЈЕ ПРЕДАВАЊЕ 15. МАЈА 2018. У 18 САТИ.
На предавању ће бити размотрени отворени проблеми свести и слободне воље у светлу квантне физике, односно нелокалне и нелинеарне природе колапса таласне функције, јединог индетерминистичког својства квантне физике – са предложеним решењима у оквиру ауторовог квантно-холографског / квантно-гравитационог оквира свести и психосоматике. У истом контексту биће размотрене епистемолошко-когнитивне и психолошко-духовне импликације, са посебним акцентом на транс-генерацијске програме и слободу њихове оптимизације.
Поменута истраживања су на линији пробуђеног научног интересовања за истраживање свести последњих деценија, уз наговештаје појаве велике синтезе два модуса спознаје, где улога сваког појединца постаје незаменљива због утицаја и бриге за колективно ментално окружење – што оставља највећи простор за слободну вољу, и фундаментално је питање духовног и грађанског морала.
Све то указује и на пуни значај холистичког образовања и понашања – демонстрирајући неопходност редефинисања глобалних едукативних / информационих / политичких циљева, са преоријентацијом према холистичким благим акцијама за глобална решења светског друштва ризика. Тиме би цивилизација, кроз синтезу научних сазнања из области свести и миленијумских искустава духовних традиција, могла допринети да нови миленијум буде обележен мудрошћу. Одлучујућу улогу у овом процесу могу одиграти све верске заједнице, култивишући истински духовни морал и апсолутну међуљудску, међуетничку и међуверску толеранцију, као меру понашања појединаца из перспективе смрти, односно количине генерисаних и не-репрограмираних психосоматских конфликата до тренутка смрти, која одређује спиритуалну еволуцију душе умрлог али и преференције за индивидуалну и / или колективну будућност потомства – коју је могуће значајно изменити једино кроз колективно упражњавање молитве за своје ближње и непријатеље, и следствено глобално растерећење колективне свести.
from Милан «Паланка на вези» Милошевић - Google+ Posts
via IFTTT Видети заједницу Вести - News - Новости

Нема коментара:

Постави коментар