четвртак, 31. март 2016.

Пљачка и уништавање „Гоша-Фабрика шинских возила“ доо из Смедеревске Паланке

Пљачка и уништавање „Гоша-Фабрика шинских возила“ доо из Смедеревске Паланке

У име многобројних радника „Гоша-фабрика шинских возила“ из Смедеревске Паланке над којима се врше невиђени притисци и који трпе најбезобзирније уцене које нарушавају њихово достојанство, морам указати јавности на само један сегмент поступака којима се пљачка и уништава наша фабрика. Без обзира што је „Гоша-ФШВ“ приватизована 2007. год. од стране Словачке фирме „ЖОС“ никоме не даје за право да на овакав вулгаран начин баца у блато све оно што су предходне генерације годинама предано стварале.
Одмах на почетку да кажем да не бисмо желели да изнето добије било какву политичку конотацију већ да надлежни и сви заједно станемо (у овом случају) у одбрану закона и саме фабрике.
Радници „Гоша-ФШВ“ доо већ више од две године покушавају да преко највиших државних органа спре-че спровођење безакоња у фабрици које је у домену привредног,финансијског, правног и социјалног криминала. Руководство свакодневно крши радничка права и наноси штету фабрици, добављачима, кооперантима па и самој држави, што се огледа :
кроз пљачкање државе (неплаћањем пореза и доприноса).
кроз наношење штете јавним предузећима као нпр.
а) Железницама Србије због незавршавања послова добијених од Владе Србије као помоћ (из буџета) за подстицање производње у 2012. г. (за поправку путничких вагона, који нису поправљени), а финансијска средства су утрошена,
б) због пријављивања непостојећих кварова на осигураним машинама и уређајима  и незаконите наплате рачуна (од близу 3,8 милиона динара) за поправке лажних кварова, при чему  је оштећена не само осигуравајућа кућа „Дунав осигурање“доо већ и буџет Србије.
несавесно и нечасно пословање садржи знатан број тачака и видљиво је:
а) по одузимању послова од стране матичне фирме „ЖОС“ за израду терет.вагона за „Жел.Македоније“(иако је тај посао добијен заједно са „Гоша-ФШВ“ доо), чиме је нашој фабрици па и самој држави ускраћено око шест милиона еура.
Какав је то лицемеран однос матичне фирме „ЖОС“ према приватизованој фирми „Гоша-ФШВ“, када су послови (који су нам одузети) уступљени фирмама ван групације „ЖОС“, а радници „Гоша-ФШВ“ су остављени без посла. Ако томе додамо да је држава (Министарство рада) бесмислено давало сагласност руководству фабрике да може упућивати раднике на плаћена одсуства у 2014. г. (у периоду од 135 радних дана – шест месеци) онда је јасно да о егзистенцији радника и њихових породица нико нема разумевања.
б) по незаконитом склањању финансијских средстава од цца. 1,35 милиона еура (за испоручене теретне вагоне за Републику Српску и врата путничких вагона за Иран) чиме је нанета огромна штета: добављачима и кооперантима (неплаћањем испоручене робе и пружених услуга), а радници су буквално покрадени јер им се исплата зарада ускраћује већ 31 месец.
ц) по блокади рачуна фабрике (преко 400 милиона динара) која је стална већ више год. и сваким даном се увећава,
д) по отварању ћерке фирме „Гоша-РСЦ“ доо (за само 1000 динара оснивачког капитала) са отвореним рачунима на лажним адресама у околним селима Азања и Башин, а није случајност ни да су у Надзорни одбор удомљени само директор Сектора и корумпирани председници сва три синдиката.
е) по непоштовању уговора по основу добијених подстицајних средстава Владе Србије за запошљавање нових радника, јер су новопримљени радници отпуштани после најдуже 11 месеци  рада. То је банални атак на државу и њене грађане.
ф) исплаћиване су и девизне дневнице појединцима иако службени пут у иностранство није ни обављен,
г) увезена половна роба из Словачке (АК батерије за путничке вагоне) је покушана да се угради као нова у вагоне за ЈП „Железнице Србије“ што је врхунац обмане јавних предузећа па и државе Србије.
На основу горе наведеног може се закључити о каквој се ту савести и части ради!
обесправљивање и дискриминација запослених такође садржи више тачака а изражено је:
а) кроз неоверавање здравствених књижица (већ 15 месеци). Радници који болују (или чланови њихових породица) од најтежих болести се уцењују да потпишу прелазницу у ћерку фирму „Гоша-РСЦ“ доо да би им се овериле здравствене књижице. Какав је ово гнусни чин и шта произилази иза тога јасно је свим радницима! То је директно одузимање права запосленима на превентивно лечење, што повлачи за собом веће трошкове (касније) како запосленима тако и држави. Исплатили се таква назови уштеда по било ком основу.
б) Послодавац и у ситуацији ускраћивања исплата зарада исказује своју бахатост селективним и увећаним исплатама (само подобним радницима), а врхунац је исплата стимулација крајем 2015. г. и до више десетина хиљада динара (дир.сектора, шефовима и предс.синдиката),
ц) кроз систем исплата зарада који није транспарентан радницима апсолутно није јасно докле се са исплатама зарада уопште стигло,
д) кроз неиспуњење обавеза према радницима који одлазе у пензију,
доприноси за ПИО (који нису регулисани) им се касније уплаћују и то на минималну основу, а не на обрачунату зараду (бруто-нето) чиме су на најпростији и легализован начин покрадени (јер ће им бити умањене пензије),
е) кроз незаконито умањење дневница радницима (са 25 еура на 17,5 еура) за рад у иностранству, иако им нису обезбеђена три оброка, а умањиване су им и месечне реализације (за 20%) без обзира што су послати на обуку. На инсистирање таква умањења су обустављена, али средства радницима нису надокнађена.
ф) кроз неуплаћивање месечних кредитних обавеза радника, иако су им рате редовно одбијане преко обрачунских листа, па је трошак зарачунавања банкарских затезних камата пребачен на терет радника,
г) врхунац цинизма је што се наводно због позитивног алко-теста радницима прво да отказ у „Гоша-ФШВ“, а после се радници уцене и врате на посао, али у ћерку фирму „Гоша-РСЦ“ при чему губе све бенифиције по основу радног стажа, отпремнина итд.
х) мајке мале деце се шиканирају, прво се уцењују да прихвате отпремнину па им се онда таква понуда стопира да би се затим смениле са радног места. Конкретно лице са 7. степеном образовања се злонамерно пребацује да ради послове за који је предвиђен 4-5 степен образовања.
и) кроз забрањивање синдикалног организовања, уцењивање и неосновано раскидање радног односа члановима синдиката ,
ј) радна места се деле по принципу послушности, а не по стручности и заслузи па велики број радника напушта Фабрику. Непослушни се смењују, а послушнима се додељују боља радна места за која нису квалификовани,
к) честе промене радних места (само ради смањивања л. коефицијената), неоснована давања отказа и примена других видова присиле су само део метода које руководство користи у заштити своје пословне неспособности и личних интереса. У таквој својој бахатости руководство има сагласност највиших органа у држави док запослени немају никакву заштиту и трпе најгнусније тортуре.
наношење штете фабрици зарад личних интереса је толико бахато јер:
– генерални директор који је позајмио од добављача 10.000 еура (због женидбе сина), дуг није вратио лично, већ су средства рефундирана преко Фабрике (на име плаћања рачуна за услугу која није уопште извршена), а извршни директор инвестира у куповину на десетине хектара земље, коју је оградио и подигао засаде воћа.
Да ли је то могуће у овом времену, кад се у Фабрици исплаћују плате само делимично (30-80% месечно)?
Питање зашто се оваквим руководствима (иако су пријављена ) и која раде углавном у сопственом интересу, не забрани даље незаконито деловање је постављено надлежнима одавно јер са таквима нема прогреса тј. напретка !!!
Право у фабрици је апсолутно погажено, а правна лица која треба да бране права из радног односа и штите фабрику то не раде (једни су корумпирани, а други су заплашени). На тај начин руководство „Гоша-ФШВ“ је обезбедило законску заштиту за своје поступке и не преза да бахато крши законе на сваком кораку. Организација Фабрике и међуљудски односи су на најнижој лествици од оснивања Фабрике.
Ако се држава залаже за поштовање права и поштен рад, онда не разумемо незаинтересованост оних којима смо дали поверење да штите закон и интересе државе и радника. Зар је могуће да разна министарства којима смо се обраћали нису хтела спречити уништавање Фабрике у зачетку? Сада је можда сувише касно!
Разумемо ми тешку ситуацију у држави, али зашто је изостала заштита Фабрике и запослених (иако су на рубу опстанка и егзистенције), а стимулише се непословност и нечасност приватних фирми?
Раднике „Гоша-Фабрика шинских возила“доо из Смедеревске Паланке не интересују политичка размимоилажења и не желе да ремете започете реформе, већ је њихова жеља да раде и да својим радом опораве Фабрику, а не да их у томе спречавају нечасни и корумпирани.
Наш апел за помоћ се не односи на раскид приватизације (у овом тешком времену), већ да се уведу коректни пословни односи и да се спрече даља непоштовања закона у нашој Фабрици, а слична је ситуација по многим фабрикама широм земље.
На крају треба рећи да је жалосно што су „Гоша-ФШВ“ као гигант и једини произвођач путничких вагона у старој Југославији на овакав начин уништена. Кроз „Гоша-ФШВ“ је прошла плејада врхунских стручњака (инжењера, техничара и много других стручних и часних радника) и сигурно је свима жао због уништења Фабрике која је била бренд и препознатљива широм света.
 
Смедеревска Паланка, 30. 03. 2016. г.                                                         Зоран Драгићевић

Пљачка и уништавање „Гоша-Фабрика шинских возила“ доо из Смедеревске Паланке – ШУМАДИЈСКЕ ВЕСТИ
У име многобројних радника „Гоша-фабрика шинских возила“ из Смедеревске Паланке над којима се врше невиђени притисци и који трпе најбезобзирније уцене које нарушавају њихово достојанство, морам указати јавности на само један сегмент поступака којима се пљачка и уништава наша фабрика.


from Милан «Паланка на вези» Милошевић - Google+ Posts
via IFTTT Видети заједницу Вести - News - Новости

Нема коментара:

Постави коментар