уторак, 31. мај 2016.

„Upotreba računara u nastavi“, 22-23.06.2016.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 829, K1, P: 9, 18 bodova, odnosno 2 dana)  

22-23. juna (sreda – četvrtak) 2016. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara:  9.00 časova  

Realizatori seminara su: Silvija Tapiška; Uca Georgeta

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 22-23. 06. 2016. godine organizuje akreditovani seminar koji je namenjen prosvetnim radnicima iz oblasti informatike.

Ciljna grupa: Nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, balestke, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik, direktor/pomoćnik direktora.

Opšti ciljevi: Povećanje kompetencije nastavnika usvajanjem teorijskih i praktičnih znanja u oblasti savremenih metoda i tehničko podučavanje korišćenjem postojećih obrazovnih softvera pomoću računara u nastavi.

Specifični ciljevi: Identifikacija najefikasnijih individualnih načina savladavanja nastavnog sadržaja pomoću računara; povezanost informatike sa drugim predmetima; primena računara za poboljšanje rada sa decom; nove ideje i metode u nastavi primenom računara; pružanje stručne pomoći zaposlenima.

Teme programa: Osnovni pojmovi iz informatičke tehnologije. Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija (hardver, softver, poznavanje osnovne aplikacije), periferni uređaji, poznavanje osnova informacionih tehnologija i primera njihove upotrebe u svakodnevnom životu, ponavljanje značajnih pravnih aspekata koji se odnose na zaštitu prava i zaštitu podataka pri rada na računaru. Primena i korišćenje dela paketa Ms Office-a: Ms Word (priprema nastavnog časa, izrada materijala za čas, priprema tekstova, kontrolnih zadataka i dodatnog nastavnog materijala za čas, štampanje); Ms Power Point (priprema multimedijalnog časa, samostalno kreiranje i korišćenje video-prezentacije za vođenje časa kroz izradu slajdova i animaciju tekstualnih, grafičkih, video i audio zapisa, uključujući tehnologiju video-bima); Ms Excel (kreiranje osnovne baze podataka o učenicima/školi; korišćenje aritmetičke i logičke formule; kreiranje tabela i grafikona); Internet (pronalaženje edukativnih i kreativnih sadržaja-elektronska enciklopedija, elektronske knjige, testovi, ogledi-korišćenje za samostalnu primenu nastave, savladavanje tehnike slanja elektronske pošte; razmena prikupljenih podataka i iskustava u nastavi); Primena i korišćenje postojećih obrazovnih softvera. Outlook express: savladavanje tehnike slanja elektronske pošte. Rad preko sajta http://ift.tt/1P25TEc.

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 13. juna 2016. godine.

Cena seminara/po učesniku: 3.500,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski/mađarskifrom РЦПР Кањижа http://ift.tt/1P25OjU
via IFTTT

Нема коментара:

Постави коментар